Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014


                                 Εκστρατεία                                                          ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2014                    Δράσεις εθελοντικών καθαρισμών ακτών  και άλλων φυσικών περιοχών

01 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2014

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014


«Γαλάζια Ενέργεια»Καθώς το νερό είναι υπόθεση όλων, οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί παράγοντες από διάφορους τομείς πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τις πηγές των υδάτων.
Επειδή όλοι χρησιμοποιούμε νερό στην καθημερινή µας ζωή και στην εργασία µας (στο νοικοκυριό, στη βιοτεχνία, στο αγρόκτημα, στο γραφείο), είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι µας στην επίτευξη των στόχων της αειφορικής διαχείρισης των υδάτων. 
Σε συνεργασία με μία ομάδα από την Λεμεσό της Κύπρου και ένα μελετητικό γραφείο στην Ηλεία, η Εθελοντική Δράση Πύργου έχει υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο «Γαλάζια Ενέργεια» στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.
Σκοπός του έργου θα είναι να ενθαρρύνει όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. 
Μέσα από αυτό το έργο θα αναδυθούν επίσης τα κενά και οι ελλείψεις στον τομέα της τυπικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, στα θέματα της αειφορικής χρήσης των υδάτων. Θα αναδειχθεί η σημασία του να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές εκδρομές που διοργανώνονται από τα σχολεία, επισκέψεις σε υγροβιότοπους με στόχο την προβολή της σημασίας τους στον καθαρισμό του νερού, καθώς και σε ποτάμια. 
Ειδικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου, θα αναδειχθεί η ανάγκη για την εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης στη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών πόρων. 
Τέλος, θα γίνει περισσότερο αντιληπτή μέσω του συγκεκριμένου έργου η ανάγκη τόσο για δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, όσο και για δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών παράκτιων πόλεων και βελτίωση στη διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων.